Štampa

Shopping u Parndorfu i poseta Beču 
Christmas Late Night Shopping 07.11-09.11.2018.

30.11.-02.12.2018.

07.12.-09.12.2018.

14.12.-16.12.2018.

21.12.-23.12.2018.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD - NOVI SAD

Polazak iz Beograda sa perona Turističkog terminala Laste na autoputu oko 23h, nastavak putovanja ka Novom Sadu. Iz Novog Sada polazak oko 00:15h sa parkinga kod glavne železničke stanice – stare Lokomotive. (Za Christmas Late Night Shopping polazak je u sredu oko 21h iz Beograda sa Lastinog terminala) Tačna satnica biće poznata jedan dan pred put. Putovanje preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora.

 2. dan PANDORF - „SCS“ SHOPPING CITY SÜD – BEČ (fakultativno)

Dolazak u Parndorf, slobodno vreme za shopping. U slučaju dovoljnog broja prijavljenih putnika, organizovaće se fakultativni odlazak do Beča  ili do tržnog centra “SCS” oko 13h. Po dolasku u Beč može se posetiti trgovačka ulica Mariahilfer strasse, gde se nalazi veliki broj prodavnica, butika i restorana. Polazak iz Parndorfa u popodnevnim satima. Noćna vožnja sa usputnim stajanjima.

3. dan NOVI SAD - BEOGRAD 

Dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

CENA  ARANŽMANA sa polaskom iz Novog Sada i Beograda: 24€/po osobi

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

-     vožnja udobnim autobusom turističke klase (TV, DVD, A/C…), solo ili dabldeker

-     usluge pratioca grupe za vreme putovanja i izleta

-     troškovi organizacije i vođstva puta.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

-     međunarodno zdravstveno osiguranje

-     fakultativna poseta Beču (10€ po osobi, fakultativa se organizuje za najmanje 20 prijavljenih putnika)

-     fakultativni izlet SCS (10€ po osobi, fakultativa se organizuje za najmanje 20 prijavljenih putnika)

-     individualni troškovi putnika

NAČIN PLAĆANJA:
- 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre putovanja a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate (Euro Bank)

NAPOMENE:
- zbog poštovanja satnice i programa putovanja ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu zbog regulisanja povraćaja sredstava, po osnovu "tax free"

- za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban “crveni”  biometrijski pasoš.

- preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku unije (rok važenja pasoša, potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

- Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…).

- Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).

-Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA
U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA, ILI AGENCIJA PREUZIMA PRAVO NA SPAJANJE GRUPE SA DRUGOM AGENCIJOM

Uz  ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Barcino Tours, licenca OTP 186/2010
Big Star Travel je ovlašćeni posrednik.